Kronobergs Vallhundsklubb

OM KLUBBEN

Tingsbackens Vanna

KRONOBERGS VALLHUNDSKLUBB


Kronobergs Vallhundsklubb (KVK) är en av Svenska Vallhundsklubbens 29 lokalklubbar.

Verksamhetsområdet för klubben sträcker sig över Kronobergs län med gränsområden och över delar av Blekinge.

Vi ordnar kurser, vallhundsprov och tävlingar på får och nötkreatur.

Klubben har 49 medlemmar.

Samtliga 29 lokalklubbar hittar du här!

SVENSKA VALLHUNDSKLUBBEN

Svenska Vallhundsklubben (SVaK) bildades 1969 och har sedan dess
 ständigt ökat sitt medlemsantal.

Klubbens ändamål är bland annat att bevara och vidareutveckla vallhundarnas bruksegenskaper till gagn för ägare av får och nötkreatur eller liknande. All verksamhet sker med fokus på god djurhantering. 

1977 associerades SVaK med Svenska Kennelklubben (SKK). Härigenom blev 
SVaK ensam ansvarig för border collieaveln i vårt land och dessutom för 
meriterande vallhundsprov. Bordercollien har fått stor arbetsbesparande 
och därmed ekonomisk betydelse för djurägaren och är därför fast knuten 
till våra modernäringar jordbruk och boskapsskötsel. På avelssidan är
 SVaK:s målsättning: en god vallhund som har kraft och förmåga att hantera både får och storboskap.
För att få registera en border collie-valp i SKK så måste båda föräldrarna ha godkänt vallhundsprov och föräldrarna måste vara höftledsröntgade.
All annan avel med border collie avvisas av SVaK.