Kronobergs Vallhundsklubb

TRÄNINGAR

Träningstillfällen - VP/arbetshund

Med SVAK-instruktörer på olika besättningar. Max 5 ekipage/träningstillfälle (vid stort intresse försöker vi lösa det). 

Pris 300 kr/tillfälle.
Anmälan och betalning sker till instruktören senast dagen innan aktuellt träningstillfälle, då får du också veta vilken tid som gäller.13 mars
Hämtträning hos Sara Edgren, Fagerhult Svenstorp Hamneda.
SVAK-instruktör Johanna Edberg, 070-25 06 566.

27 mars
Fösning hos Sofie Johansson, Fibblegården 1, Herråkra.
SVAK-instruktör Sofie Johansson, 070-99 87 398.

24 april
VP-bana hos Hans Rosenlund, Gisslatorp 306, Orrefors.
Start kl. 10.00 vid grillstugan.
SVAK-instruktör Helen Rosenlund, 070-35 76 981.

15 maj
Delning hos Helen Rosenlund, Kulla 220, Nybro.
Start kl. 10.00.
SVAK-instruktör Helen Rosenlund, 070-35 76 981.

22 maj
Fålla och naturhämt hos Lisa Sahlman och Eva Pallmyr Karlsson.
Träningen sker på två olika ställen med ca 500 meter emellan.
SVAK-instruktör Helen Rosenlund, 070-35 76 981.

VARMT VÄLKOMNA!